Công ty TNHH nhiều thành viên là Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều chủ sở hữu. Nó là một thực thể pháp lý riêng biệt với chủ sở hữu của nó, nhưng không phải là một pháp nhân thuế riêng biệt. Theo mặc định, một doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu hoạt động như một công ty hợp danh chung, trừ khi được đăng ký với nhà nước với tư cách là một LLC hoặc công ty.
Đó có phải là quyết định sáng suốt khi hình thành doanh nghiệp với tư cách là một Công ty TNHH nhiều thành viên không?
Để đi đến câu trả lời đó, bạn cần xem xét việc lựa chọn loại hình pháp nhân kinh doanh đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bạn về mặt pháp lý, hành chính, hoạt động và từ góc độ thuế. Công ty Quang Minh khuyến khích bạn nói chuyện với luật sư và chuyên gia kế toán tư vấn thành lập công ty để được hướng dẫn bởi vì tất cả các cấu trúc kinh doanh đều đưa ra những thuận lợi và khó khăn tùy thuộc vào tình huống cụ thể và mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cấu trúc LLC nhiều thành viên. (Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0386 243 342